WRESZCIE WAKACJE!!!!!!!!!!!

22 czerwca 2011 r.  koniec roku szkolnego
Kiełpiniec zaprasza w goscine