HISTORIA SZKOŁY W KIEŁPIŃCU

Wiesław Steć fragment pracy magisterskiej dotyczący historii oświaty i funkcjonowania szkoły w Kiełpińcu.Pracę pisałem w roku 2003/2004 i na tej dacie materiał się kończy

Rozdział I

1. Historia oświaty w Kiełpińcu  w latach 1918 ? 1955

Początek funkcjonowania w Kiełpińcu szkoły datuje się na 1918

rok, tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Zajęcia odbywały się wówczas w prywatnym domu państwa

Chędoszków. Do pięcioklasowej szkoły chodziły głównie dzieci z

Kiełpińca, ale również z Białobrzeg, Młynarzy, Matejk i Kiezi.

Kierownikiem placówki, a jednocześnie jedynym nauczycielem był pan

Józef Turos. Szkoła w Kiełpińcu funkcjonowała do roku 1925, kiedy to

została przeniesiona do oddalonej od Kiełpińca o 1 km wsi Kiezie.

Na kierownika powołano pana Stanisława Turosa, a zajęcia prowadzili

również: pani Janina Turos, pan Franciszek Kierył(późniejszy kierownik

placówki), pan Karol Bernaś, pani Jadwiga Krysiak, pani Joanna Martini,

pan Kazimierz Jarocki, pani Maria Krysiak, pan Antoni Czermak, pani

Emilia Strusińska. Szkoła nadal liczyła pięć klas, a lekcje odbywały się w

pięciu prywatnych domach (każda klasa w innym budynku). Dla potrzeb

oświatowych swoje domy udostępniły trzy rodziny Kuzaków, rodzina

Tymińskich oraz rodzina Gawrysiów.

1

Na początku swojej działalności to jest w roku szkolnym 1925/1926

uczyło się tam 130 dzieci.

2

Z roku na rok do szkoły chodziło kilka osób

więcej, np. w 1930/1931r. liczba uczniów wynosiła 142, a w roku 1938

przekroczyła 180.

Szkoła w Kieziach działała bez przeszkód do roku 1939, kiedy to

działania wojenne w znacznej mierze ograniczyły możliwość prowadzenia

zajęć. Warto podkreślić, że na czas wojny szkoła nie zaprzestała

działalności oświatowej, chociaż w nieco mniej licznych klasach, ale lekcje

odbywały się nadal. Podczas okupacji nie wszystkie dzieci uczęszczały do

szkoły w Kieziach. Dla uczniów z Kiełpińca miejsce do nauki

zorganizowano w domach państwa Krysiaków oraz Steciów. Również u

państwa Krysiaków mieszkał nauczyciel – pan Karol Bernaś

4

.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej placówka szkolna została

zorganizowana w pobliskich Białobrzegach. Na potrzeby oświatowe

zaadaptowano nie w pełni wykorzystany budynek poczty. Do tamtejszej

siedmioklasowej szkoły uczęszczały również dzieci z Kiełpińca.

Kierownikiem szkoły został pan Franciszek Kierył, który swoją funkcję

pełnił do końca istnienia szkoły w Białobrzegach. Przez mury  szkoły

przewinęło się kilkunastu nauczycieli, a wśród nich: pan Stanisław Turos,

pan Karol Bernaś, pani Irena Klimowicz, pani Marianna Borysiak, pani

Maria Mazurek, pani Janina Dmochowska, pani Celina Uszyńska, pani

Kamasówna, pan Czermak, pan Konarski. Liczba uczniów wahała się od

100 do 150 osób.

5

Szkoła w Białobrzegach funkcjonowała w systemie

siedmioklasowym do roku 1955, kiedy to klasy IV, V, VI i VII zostały

przeniesione do nowo wybudowanego budynku szkoły w Kiełpińcu.

Również dzieci młodsze mieszkające w Kiełpińcu uczyły się w nowej

szkole. Placówka trzyklasowa działała w Białobrzegach do 1964 roku, a

ostatnim nauczycielem była pani Teodozja Skorupka. Od roku 1955 w tym

samym budynku oprócz szkoły i poczty mieścił się również Ośrodek

Zdrowia.

więciej kliknij tu     http://kielpiniec.pl/?page_id=21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *