DOLINA BARYCZY ZAPRASZA KIEŁPINIEC

Coraz częściej Kiełpiniec dostaje zaproszenia na zjazdy przyrodnicze z całej polski , bardzo miło i bardzo dziękujemy za takie zaproszenia. Co dają  takie zjazdy? , przede wszystkim wiedzę, jak inne stowarzyszenia działają , jak tworzą się projekty przyrodnicze , można pozyskać wiedzę na temat fundacji, które wspierają działania  na rzecz przyrody i przede wszystkim wymieć doświadczenia .Zapraszam do wszystkich do wyrażania swych opinii na naszym forum.   BORYS

http://kielpiniec.pl/forum/viewtopic.php?pid=1698#p1698

BOLINA BARYCZY ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy na VII Oficjalny Zjazd Forum Przyroda.

Dolina Baryczy to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Objęta jest największym polskim parkiem krajobrazowym, a także wielkopowierzchniowymi obszarami sieci Natura 2000 (ptasim i siedliskowym). Główną jej wartością są stawy rybne, tworzone tu od średniowiecza. Obecnie jest to największy kompleks stawów hodowlanych w Europie. Jego cześć objęta jest największym ornitologicznym rezerwatem w Polsce (a drugim co do wielkości spośród wszystkich rezerwatów) – „Stawy Milickie”; jeden z kompleksów objętych rezerwatem – Stawno – znajduje się zaledwie 2 km od miejsca noclegowego uczestników Zjazdu. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym gatunki rzadkie i zagrożone; dolina jest również ważną ostoją dla ptaków migrujących. Bogata jest również pozostała część fauny doliny, jak również jej flora. Obok stawów najcenniejsze w Dolinie są ekosystemy leśne (zwłaszcza w jej części zachodniej).
Zwiedzanie Doliny ułatwia system ścieżek przyrodniczych; dla obserwatorów ptaków wybudowano czatownie i wieże obserwacyjne. Część z działań jest efektem zakończonego przed kilkoma dniami projektu „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy”, prowadzonego przez Fundację EkoRozwoju (więcej na www.barycz.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *