MICHAŁ PIEŃKOWSKI

„Nigdy nie przestawaj wątpić. Jeśli przestałeś wątpić to znaczy, że zatrzymałeś się w rozwoju”
Paulo Coelho