Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie 2022

Wydrukuj stronęPoleć stronę znajomemuPobierz stronę jako PDF

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

W związku z pojawieniem się ustawy umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł, Sołtysi z terenu gminy Sterdyń mogą przyjmować zapisy gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

Na listę można się wpisać bezpośrednio u Sołtysa w miejscu zamieszkania, w terminie do dnia 25.10.2022 r. (wtorek) lub w Urzędzie Gminy Sterdyń, T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń (sekretariat), również w terminie do dnia 25.10.2022 r. (wtorek). Gmina zobowiązana jest podać potencjalną ilość węgla.

Przyjmowanie wniosków na węgiel po 2000 zł ruszy prawdopodobnie w listopadzie. Ustawa jest w tej chwili w Senacie. Wiadomo już, że wniosek o zakup preferencyjny węgla będzie można złożyć do 15 kwietnia 2023

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) bądź osobiście w urzędzie.

Zgodnie z ustawą każde gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Dla kogo węgiel w cenie 2000 zł? Warunki zakupu

Węgiel w cenie gwarantowanej będą mogły kupić te gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy. Jest to też jednoznaczne ze zgłoszeniem źródła ciepła na węgiel w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jeśli gmina w miejscu zamieszkania nie będzie brała udziału w preferencyjnej sprzedaży węgla, można go będzie kupić w innej gminie – na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego wydanego przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania.

Wzór wniosku Tomasz Rostkowski

10,11,12 .09.2021 ZAKONCZENIE SEZONU . ZLOT VW T3 I WALNE ZEBRANIE GRUPY KIEŁPINIEC

Zawpraszam wszystkich bez wyjątku Kiełpiniec 40 , zlot vw t3 i innych pojazdów wstęp wolny , integracyjne spotkanie w muzycznej stodole. zaopatrzenie we własny zakresie , odpalimy kuchnie polową. mile widziani muzycy , w sobote wieczorkie kincert akustyczny , zebraniue w sobota 11 .09,2021,

KIEŁPINIEC BLUES FESTIWAL, ZLOT T3, ZLOT MOTOCYKLI 2017 ZAKOŃCZONY

Koniec imprezy w Kiełpińcu , wypadało by coś napisać, szczerze do tej pory mi drżą ręce i nogi. Nie spodziewałem się że wszystko zagrało tak jak to powinno być. Atmosfera i ludziska dopisali nawet nie spodziewałem się takiej ilości ludzi z całego kraju.za co wam wszystkim bardzo dziękuję , a zwłaszcza dziękuję motocyklistom że przyjechali […]